MB Reklame / Møns Turistguide

Så:

Er Møns Turistguide 2022/23 udkommet. Og vi lægger løbende ud i butikkerne. Mangler du turistguider, så ring blot til os.

På efterfølgende fane kan hele Turistguiden gennemses.

Husk at der er fortsat busplaner bagest i guiden og aktivitetsoversigten som vanligt.

En stor tak til alle dem, som har sendt billeder til konkurrencen - jeg forsøger fortsat at bruge flest muligt inde i guiden også.

Turistguiden uddeles lidt senere i sommerhusområderne i år.

Med ønsket om et dejligt turistår!